Home Program Submission Registration & Payment History Attractions Guide Hotel & Activity Committee Contact
Committee.
Organizing Committee
Gang Zhao (Chair)
Bo Wang (Co-chair)
Dijian Zhu (Co-chair)
Baoling Han (Secretary-general)
Jie Tian
Junqiang Xi
Lin Gong
Shimin Hu
Jie Yang
Hongliang Fan
Zhenyu Zhang
Biao Huang
Yu Wang
Jingying Zhang
Xianying Tong
Xiao Luo
Huanxin Xie
Qiyuan Cheng
Wenhua Shen
Tian Shu

Program Committee
Baoling Han (Chair, China)
Ai Sakaki (Japan)
Akira Takahashi (Japan)
Feng Tian (China)
Hans-Peter Schröcker (Austria)
Haiyan Yu (China)
Haruyuki Yoshida (Japan)
Heng Li (China)
Hongming Cai (China)
Jianhua Liu (China)
Jing Gan (China)
Jing Wang (China)
Kaiping Feng (China)
Luigi Cocchiarella (Italy)
Miao Wang (China)
Motoharu Taneda (Japan)
Naoya Tsuruta (Japan)
Peeraya Sripian (Japan)
Ratchadawan Nimnual (Thailand)
Ryuta Motegi (Japan)
Takashi Kanai (Japan)
Thaweesak Yinthawornsuk (Thailand)
Tomoko Ohtani (Japan)
Xiao Luo (Secretary-General, China)
Yancong Liu (China)
Ye Zhang (China)
Yosuke Morioka (Japan)
Ziru Wang (China)
Biljana Jovic(Serbia)
Copyright (C) AFGS 2023 Organizing Committee. All Rights Reserved.